×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
Bibliographic Information
Title:

‎Applied economics: an introductory course‬

Authors :

-

Type : text
Genre : book
Language : English
Content Owner :

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

Descriptor :
Classification : -
Publication Status : ‎London‬ : : ‎Longman‬ ، ‎1999 = 1378‬
Edition : ‎8th ed‬
Physical Properties : نام خاص و کمیت اثر : ‎xii‬، ۷۶۲ ص‌. سایر جزئیات : م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار، ن‍ق‍ش‍ه‌
Summary :
Table of Content : -
Addressed :
Note : ,کتابنامه و واژه نامه و نمایه های داخل اثر : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
Unique Id : oai:nlai.ir/272155
Place : -
Access Condition : -
Creation Date : 2011/06/27
Modification Date : 2011/06/27
Extension : -
Submission Date : 2011/06/28
Digital Content Price : No digital object
Comment about this content
About the metadata

* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده اند. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

Related Metadata

تست