×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
Bibliographic Information
Title:

Applied economics, an introductory course

Authors :

-

Type : UnKnown
Genre : article
Language :
Content Owner :

مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

Descriptor :
Classification : -
Publication Status : New York ، 1997
Edition : -
Physical Properties : مشخصات ظاهری:صفحات:808 p , خط:تهيه نسخه: نوع تهیه: شرح تهیه: قرن تهيه: سال تهيه:2
Summary :
Table of Content : -
Addressed :
Note : -
Unique Id : oai:cgie.org.ir/51480
Place : -
Access Condition : -
Creation Date : 2013/09/23
Modification Date : 2013/09/23
Extension :
Submission Date : 2014/03/13
Digital Content Price : New Price - Available
Order of digitization
Comment about this content
About the metadata

* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده اند. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

Related Metadata

تست