×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
Bibliographic Information
Title:

Educational psychology(: the science of instruction and learning)

Authors :

-

Type : text
Genre :
چاپ
Language :
Content Owner :

کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

Descriptor :
Classification : LB1051 .A54-lcc
Publication Status : New York, Toronto : : Dodd, Mead ، , 1975
Edition : -
Physical Properties : xiv, 510p. :illus
Summary :
Table of Content : -
Addressed :
Note :
/ [by] Richard C. Anderson
; Gerald W. Faust
Includes bibliographies
Unique Id : 347326
Place : -
Access Condition : -
Creation Date : 2011/07/09
Modification Date : -
Extension : -
Submission Date : 2012/08/30
Digital Content Price : No digital object
Comment about this content

تست