×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
Bibliographic Information
Title:

Educational psychology(: the principles of learning in teaching)

Authors :

-

Type : text
Genre :
چاپ
Language :
Content Owner :

کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

Descriptor :
Classification : LB1051 .F72-lcc
Publication Status : New York : : lt;McGraw-Hill=MacGraw-Hill> ، , 1961
Edition : -
Physical Properties : 610p. :illus
Summary :
Table of Content : -
Addressed :
Note :
/ Arden N. Frandsen
Includes bibliography
Unique Id : 346019
Place : -
Access Condition : -
Creation Date : 2011/07/09
Modification Date : -
Extension : -
Submission Date : 2012/08/30
Digital Content Price : No digital object
Comment about this content

تست