×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
تاریخ : 1390/3/25
فراداده نویسی

فراداده

فراداده‌ها  ركن اصلی سیستم‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات محسوب می‌شوند و انتخاب سنجیده و دقیق استانداردهای فراداده‌ای می‌تواند ضامن توفیق كتابخانه‌های دیجیتالی در ارائه اطلاعات صحیح و سریع به كاربر نهایی باشد. فراداده‌های یك شیئی دیجیتال ‌شامل عناصری است كه در قالب فرانماهای خاص (Metadata Schema) ارائه می‌شوند، و تمام جنبه‌های ضروری برای نگهداری، فراخوانی و دسترسی آسان به فایل‌های دیجیتال را ثبت و مستندسازی می‌کنند. هر فرانما برای مقصود و هدف خاصی سفارشی‌سازی شده و از سایر فرانماها  متمایز و قابل تفکیک است.

انواع فراداده:

فراداده‌های توصیفی: برای توصیف محتوا
فراداده‌های مدیریتی: حاوی اطلاعات مدیریتی داده ها
فراداده‌های ساختاری: برای توضیح ارتباطات بین فایل‌ها و اشیاء دیجیتال
فراداده‌های حقوقی: برای مشخص نمودن حقوق معنوی شیئی دیجیتال
فراداده‌های فنی: حاوی اطلاعات فنی اشیاء دیجیتال
فراداده‌های حفاظتی: حاوی اطلاعات برای تضمین حفاظت بلند مدت اشیاء دیجیتال

نوشته شده توسط : - پوررمضانی

تست