×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
تاریخ : 1389/4/12
مأموریت و چشم‌انداز

چشم انداز:

کنسرسیوم محتوای ملی در صدد است  دسترسی به محتوای اعضای خود را برای کاربران در سطح ملی و بین المللی به بهترین نحو ممکن فراهم آورد. برای انجام این کار لازم است با بستر سازی و فرهنگ سازی به ارائه اطلاعات به شکل رقومی پرداخته و از طریق ایجاد هماهنگی بین اعضای کنسرسیوم به بهبود فرایند های گرد آوری ، تبدیل ، سازماندهی حفاظت و ارائه اطلاعات اقدام نماید.

ماموریت:

بستر سازي فرهنگی و فنی  مناسب، جلب مشاركت صاحبان محتوا، استفاده یا تهیه و تدوین استاندارد های ارائه محتوا رقومي ملی و خدمات مرتبط  و معرفی محتوای ملی در سطح جهانی.

اصول:

-         تلاش در جهت حفظ مالکیت مادی و فکری  صاحب محتوا

-         حفظ هویت فردی هر کدام از اعضا

-         بهبود كيفيت‌ و بهره‌وري‌ در تمام‌ فعاليتهاي‌ کنسرسیوم

-         رعایت اصول مشتری مداری در ارائه خدمات

-         تلاش در جهت ارائه اطلاعات معتبر توسط صاحبان محتوا

نوشته شده توسط : سرپرست سایت

تست