×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 45315 منبع
عنوان : • دانشكده علوم انساني، مجله

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : سمنان: : دانشگاه سمنان، انتشارات ، ۱۳۸۱ -

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • علوم انساني دانشگاه الزهرا - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : دانشگاه الزهرا (س)، معاونت پژوهشي ، ۱۳۶۸ -

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • مجله علمي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : [بي‌نا؛ مطبعه تمدن] ، ۱۲۹۳ -

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • فهرست مجلات كتابخانهء دانشكدهء ادبيات و علوم‌انساني دانشگاه تهران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم‌انساني ۱۳۷۱

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : • فهرست مجلات كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران از بدو تأسيس تا سال ‎۱۳۵۷

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم‌انساني ۱۳۶۹

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : • علوم انساني از ديدگاه صاحب‌نظران: ( مجموعه مصاحبه‌ها و گفت و گوها)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : xx|: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي 1396

صاحب محتوا : دانشگاه شهید بهشتی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • درباره فسلفه فرهنگ

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ‭۱۳۸۹-۹۰‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • شيخ بهايي [پيايند](: مجله پژوهشي)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : اصفهان: : دانشگاه شيخ بهايي ، ‭۱۳۸۲‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • مدرس(دانشگاه تربيت مدرس‭(‬

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : : دانشگاه تربيت مدرس

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • عنوان:الموسوعة الصغيرة، شماره :۱۲۰

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : بغداد: دارالجاحظ م ‎۱۹۸۲‎ = ه ‎۱۴۰۳

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 45315

تست