×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 17840 منبع
عنوان : • حلقه اهل هنر: متن كامل گفت و گوي مقام معظم رهبري و هنرمندان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : سروش( انتشارات صدا و سيما) ، ۱۳۸۰

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • سينما؛ ‎۱

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: مؤسسه فرهنگي، هنري، سينمايي الست فردا ۱۳۷۹

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : • سياست گذاري فرهنگي در فرانسه: دولت و هنر

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • ترجمه متون سياست فرهنگي؛ ‎۲

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: وزارت ارشاد اسلامي، دفتر پژوهشها و برنامه ريزي فرهنگي، با اطلاع كميسيون ملي يونسكو در ايران ۱۳۶۳

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : • عنوان:ترجمه متون سياست فرهنگي، شماره :۱

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: وزارت ارشاد اسلامي، دفتر پژوهشها و برنامه ريزي فرهنگي [.‎بي ت]

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : • سياست گذاري فرهنگي در فرانسه(دولت و هنر)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني ۱۳۸۹

صاحب محتوا : دانشگاه شهید بهشتی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • اسطوره شناسي سياسي (هنر، اسطوره و قدرت)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : فردوس ، ‭۱۳۷۸‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • سياست گذاري فرهنگي در فرانسه: دولت و هنر

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني 1388

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • اقتصاد و توسعه هنر(: مجموعه مقالات گردهم آيي پژوهشي اقتصاد و توسعه هنر ۱۱-۱۰آبان ماه۱۳۷۹)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مركز مطالعات و تحقيقات هنري ، ‭۱۳۸۰‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • اسطوره شناسي سياسي، مقالاتي در زمينه هنر، اسطوره، قدرت

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: فردوس ۱۳۷۸

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 17840

تست