×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 191233 منبع
عنوان : • Latin American art of the 20th century - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: فرهنگستان هنر 1386

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • گفت گو با رابرت راشنبرگ

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: ديگر 1383

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • شناخت هنر معاصر - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : كتاب نشر نيكا ‏‫، ۱۳۹۲.‭‬‬‬‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • شناخت هنر معاصر

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : كتاب نشر نيكا ‏‫، ۱۳۹۲

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • شناخت هنر معاصر

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : كتاب نشر نيكا ‏‫، ۱۳۹۴.‭‬‬‬‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • يادداشت هايي درباره ي ري ليكتنشتاين + [بعلاوه] گفت و گو با ري ليكتنشتاين

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: ديگر 1382

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • گفتگو با ري ليكتنشتاين

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : نشر ديگر ، ۱۳۸۲

صاحب محتوا : دانشگاه امام صادق

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • كريسمس گردي (و داستانهاي ديگر) [كتاب](: (پيش‌نوشتارهاي ناهار لخت))

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : روزنه ، ‏‫۱۳۹۴.‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • Radio golf, c2007

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نيلا 1391

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Word, Word, Word

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نيلا 1385

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 191233

تست