×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 39625 منبع
عنوان : • هفت گفت و گو

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: كوير 1379

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • گفتگو ها : سهراب شهيد ثالث، مرتضي مميز، . .

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: صداي معاصر 1379

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • هر اتاقي مركز جهان است: (گفتگوهايي با اهل قلم)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نگاه 1380

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • آينه ها: نقد وبررسي ادبيات امروز ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [تهران]: روشنگران 1373 - 1376

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • گفت و گوهاي صريح

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: روزنه 1378

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Paulo Coelho: Las confesiones del Peregrino - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: بهجت 1379

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • سكه صاحب عيار، گفت و گوهايي صميمانه با برخي از استادان فارسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: سازمان 1377

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • فرهنگ شاعران و نويسندگان معاصر سخن

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: سخن ۱۳۸۷

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : • با شاعران امروز

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: آرويج 1379

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 39625

تست