×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 50362 منبع
عنوان : • جامعه شناسي نظم: تشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر ني ۱۳۸۶

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : • تحليل الگوي توسعه ايران بين دوانقلاب مبتني براقتصاد سياسي ونظام اجتماعي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر :

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • The problem of order in Introducing sociology - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: تبيان 1378

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • انضباط اجتماعي و نقش آن در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: اسپند هنر [1383]

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Impact of degree and type of religiousness on social trust among students of Allameh Tabatabae e University

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : دانشگاه علامه طباطبائي ، ‭۱۳۹۲‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • تحليل عوامل مؤثر بر ساماندهي نظم در شهر تهران و راهكارهاي اجرايي آن( مطالعه شهرهاي تهران، لندن و بمبئي)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : علامه طباطبايي ، ‭۱۳۹۰‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • تحليل عوامل مؤثر بر ساماندهي نظم در شهر تهران و راهكارهاي اجرايي آن( مطالعه شهرهاي تهران، لندن و بمبئي)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : دانشگاه علامه طباطبائي ، ‭۱۳۹۰‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • موانع ساختاري استقرار قانون در ايران عصر صفويه

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ‭۱۳۸۹‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بازتاب نظم و امنيت اجتماعي در متون ادب فارسي در قرن هشتم

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : دانشگاه علامه طباطبائي ، اهنما: محمدحسین بیات؛ استادان مشاور: غلامرضا مستعلی پارسا، روح الله مقدس

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • رابطه نظم عمومي با اخلاق و حقوق كيفري

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: امام صادق (ع)، پرديس خواهران ۹۰- ‎۱۳۸۹

صاحب محتوا : دانشگاه امام صادق

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 50362

تست