×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 2442 منبع
عنوان : • Interviewing for radio, 2000 - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: طرح آينده 1383

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Interviewing for radio, 2000 - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: سروش 1388

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • عنوان:دفتر پژوهش هاي راديو، شماره :۴۸۶

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: طرح آينده ۱۳۸۶

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : مصاحبه راديويي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : سروش (انتشارات صدا و سيما) ، ۱۳۸۸

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • نكته هايي در باب گزارشگري و مصاحبه

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: طرح آينده 1390

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • فنون مصاحبه راديويي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : طرح آينده ، ۱۳۸۶

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • گزارشگري در راديو

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : اداره تحقيق و توسعه صدا ٬ ۱۳۸۱

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • تكنيكهاي مصاحبه و اصول تهيه گزارشهاي راديويي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: آواي مهر ۱۳۸۰

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • فنون مصاحبه راديويي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: طرح آينده 1386

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : مصاحبه راديويي برادر مختار كلانتري قائم مقام فرماندهي كل كميته انقلاب اسلامي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : كميته انقلاب اسلامي ۱۳۵۷

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 2442

تست