×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 48 منبع
عنوان : كنيا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : زيتون سبز ‏‫، ۱۳۹۱

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : كنيا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: وزارت امور خارجه 1388

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • عنوان:مباحث كشورها و سازمانهاي بين‌المللي، شماره :۱۲۶

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي ۱۳۷۹

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : كنيا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • سرزمين و مردم كنيا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : موسسه الهدي

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : كنيا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : : وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • سنت و فرهنگ دركنيا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : انتشارات بين المللي الهدي

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : كنيا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات

صاحب محتوا : دانشگاه امام صادق

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • دانستنيهاي نونهالان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: پديده ۱۳۵۳

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : كنيا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات ، ‭۱۳۷۹‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 48

تست