×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 22614 منبع
عنوان : • پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي؛ ‎۳۳. توسعه علوم انساني؛ ‎۱۷

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي ۱۳۸۷

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : • مطالعات فرهنگي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : ثانيه ‏‫، ۱۳۹۰.‬‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : فرهنگ و جامعه: جامعه شناسي فرهنگ

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر قطره 1380

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • مطالعات فرهنگي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : ثانيه ‏‫، ۱۳۹۰.‬‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : بررسي مطالعات فرهنگي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : دانشگاه امام صادق(ع) ، ۱۳۸۷

صاحب محتوا : دانشگاه امام صادق

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • مطالعات فرهنگي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : ثانيه ‏‫، ۱۳۹۰.‬‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • ‏‫مقدمه‌اي بر مطالعات فرهنگي‬

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ‏‫تهران‬: ‏‫: راه كمال‬ ‏‫، ۱۳۹۳.‬‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • مطالعات‌ فرهنگي‌ (مجموعه‌ مقالات‌)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران‌: : تلخون‌ ‏‫، ۱۳۸۲

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • cultural studies and the study of popular culture, 2nd ed, c2003 - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: آگه 1386

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • يادداشت‌هايي درباره فرهنگ و مطالعات فرهنگي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : قم: : نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، دفتر نشر معارف ، ۱۳۹۵

صاحب محتوا : دانشگاه امام صادق

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 22614

تست