×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 76495 منبع
عنوان : • بررسي تأثير علل و عوامل خانوادگي و اقتصادي بر وقوع قاچاق مواد مخدر در شمال خوزستان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : كنفرانس بين المللي علوم انساني و مطالعات رفتاري

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي علل جامعه شناختي بزهكاري دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ايلام

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : كنفرانس بين المللي علوم انساني و مطالعات رفتاري

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • بنياد

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : بنياد اشرف پهلوي ، ‏‫-۱۳۵۵‏

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • راه زندگي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : [چاپخانه روزنامه جمهوري اسلامي ايران] ، ۱۳۷۴ -

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • ديدار آشنا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : قم: : [محمد] ، [۱۳۷۶] -

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بازگشت به آينده

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: گام نو 1386

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • بازگشت به آينده

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : گام نو ، ‭۱۳۸۶‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بازگشت به آينده

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: گام نو 1386

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • پيشگام

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، ‏‫[۱۳۵۵] -

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • پسران و دختران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : [بي‌نا] ، ‏‫۱۳۷۶ -

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 76495

تست