×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 9526 منبع
عنوان : • شناخت و رابطه آن با ماده

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [تهران]: [بي ن ] 1361

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • درباره علم‌شناختي هوش مصنوعي، روان‌شناسي، زبان‌شناسي، علم اعصاب و فلسفه ذهن

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: ‏‫: اميركبير ‏‫، ۱۳۹۲

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • معرفت‌شناسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : نشر ني ‏‫، ۱۳۹۲.‭‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بازگشت به مبنا‌گرايي سنتي [كتاب](: با آثاري از ريچارد فومرتن، نورتمن بونجور)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : قم: : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ‏‫، ۱۳۸۷

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • درباره علم شناختي: هوش مصنوعي، روان شناسي، زبان شناسي، علم اعصاب و فلسفه ذهن

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: اميركبير 1392

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • معرفت‌شناسي در باب شك، شناخت و آگاهي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : سبزان ، ۱۳۹۵

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بنياد آموزه فراگير دانش

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : حكمت ‏‫، ۱۴۳۷ق.‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • Thes is an authorized persian translation of: science and practice of cognitive behaviour therapy - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: فارس؛ موسسه مطالعات علوم شناختي 1380

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • What can we know? an introduction to the theory of knowledge, c1995 - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: دانشگاه امام صادق (ع) 1387

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Epistemology, c2005 - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي 1389

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 9526

تست