×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 117368 منبع
عنوان : • خيال گل : برگزيده ترجمه هاي منظوم از اشعار فارسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : هرمس، مركز بين المللي گفتگوي تمدنها

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : شعر و شهود: تفسير هفتاد اثر تغزلي آلماني با شعرهايي از گوته، هلدرلين، نيچه

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: پژواك كيوان 1384

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • Ubersetzungen Persischer Poesie - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: هرمس، مركز بين المللي گفتگوي تمدنها 1383

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • عاشقانه هاي آلماني: صد شعر از 27 [بيست و هفت] شاعر آلماني زبان از سده هاي ميانه تا امروز (دو زبانه)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: مرواريد 1382

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • گذري بر شعر آلمان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: كتاب سرا 1385

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : شعر و شهود: تفسير هفتاد اثر تغزلي آلماني، با شعرهايي از گوته، هلدرلين، نيچه

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: پژواك كيوان 1385

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • در وقفه ميان درختان؛ برف!: (صد سال شعر آلماني زبان)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: انجمن شاعران ايران 1388

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • من برتولت برشت، برگزيده شعرهاي برتولت برشت

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : امير كبير ، ‭۱۳۵۰‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • گزيده اي از معروفترين و زيباترين سروده هاي ادبيات ايتاليا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تير

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • عاشقانه هاي آلماني صد شعر از 27 شاعر آلماني زبان از سده هاي ميانه تا امروز

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : مرواريد: مركز بين المللي گفتگوي تمدنها

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 117368

تست