×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 233741 منبع
عنوان : • زيرپوست شهر/رخشان بني اعتماد؛ كالبد شكافي يك اثر سينمايي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: روشنگران و مطالعات زنان 1379

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • تكه هاي حقيقت: گفتگو با برجستگان سينما

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر آتيه 1381

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • آواز قو

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: آگه سازان 1380

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • رخساره: گزارش توليد، گفت و گو و يادداشت هاي عوامل فيلم

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: آگه سازان 1380

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • فيلمسازان بزرگ جهان: فدريكو فليني، اينگمار برگمان، فرد زينه من، ديويد لين، ويليام وايلر در گفتگو با دانشجويان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: امرود 1389

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • جدال با جهل

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: ثالث 1388

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • فيلمنامه شب يلدا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: توفيق آفرين 1380

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • گفت و گو با هژير داريوش

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: آگه سازان 1387

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • گفتگو، نقد و نظر و فيلنامه گفتگو با باد بهرام بيضايي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: ديدار 1379

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • گفت و گو با عباس كيارستمي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : كتاب آبان ، ۱۳۹۵

صاحب محتوا : بنیاد دایره المعارف اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 233741

تست