×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 3649 منبع
عنوان : • Principles of laboratory animal science: a contribution..., c2001 - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: مركز نشر دانشگاهي 1387

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • مطالعه ميزان الودگي به جرب دمودكس در سنجابهاي ايراني خانگي ارجاعي به بيمارستان دامهاي كوچك دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران ( Scuirus anumalus )

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : پانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • اولين گزارش Pyometra ناشي از Streptobacillus moniliformis در هامستر طلائي ( Mesocricetus auratus )

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : پانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • گزارش سالمونلا تيفي موريوم در يك مورد مار آبي Natrix natrix جداسازي و شناسايي با روش كشت و مولتي پلكس PCR

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : پانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • گزارش دو مورد دموديكوزيس در هامسترهاي خانگي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : پانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • حقوق حيوانات آزمايشگاهي در پژوهش

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : پانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • مقايسه استفاده از كامپيوتر و روش كاغذهاي گراف در اندازه گيري مساحت زخم تجربي در پوست رت

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : پانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • القاء جراحي و مطالعه يستوپاتولوژي استئونكروز ناشي از محروميت عروقي در سر استخوان ران در موش رت

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : پانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي تغييرات فاكتورهاي متابوليك خون موش صحرايي ماده نژاد ويستار در فقر غذايي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : پانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • نقش ماتر يكس غضروف شفاف گاو بعنوان داربست ( اسكافولد ) در رفتار تمايزي سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان در شرايط آزمايشگاهي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : پانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 3649

تست