×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 235010 منبع
عنوان : • تحقيق جامعه مدني و راههاي آن

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: جوانان موفق، دكلمه گران [1379]

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : جامعه مدني ايراني؛ بسترهاي نظري و موانع

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر مركز 1378

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : جامعه مدني، آزادي، اقتصاد و سياست

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : طرح نو ، ‭۱۳۷۷‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • تحقيق جامعه مدني و راههاي آن

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: جوانان موفق: دكلمه‌گران ۱۳۷۹

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : جامعه مدني ايران: بسترهاي نظري و موانع

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : نشر مركز ، ‭۱۳۷۸‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : جامعه مدني ايران : بسترهاي نظري و موانع

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : نشرمركز ، ‭۱۳۷۸

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : مدنيت در رژيم حقوق اساسي ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : يزد: انديشمندان يزد ۱۳۹۵

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • تحقق جامعه مدني و راههاي آن

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران]: : دكلمه‌گران ، ‭۱۳۷۹‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • نگرشي نوبرجامعه مدني

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : قم: شفق 1380

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • تحقق‌جامعه مدني در انقلاب اسلامي ايران: مجموعه مقالات

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، گروه انتشارات 1376

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 235010

تست