×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 253940 منبع
عنوان : • جستارهايي در جامعه شناسي معاصر

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [تهران]: جامعه ايرانيان 1380

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • مقدمه برجامعه شناسي ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : خوارزمي ، ‭۱۳۴۸‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : جامعه شناسي سياسي ايران (مبتني بر نظريه كنش اجتماعي)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: دانشگاه امام صادق (ع) 1389

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : جامعه شناسي جامعه شناسي در ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: موسسه نشر كلمه 1378

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • مقدمه بر جامعه شناسي ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [تهران]: [خوارزمي] [1348]

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Sociology in Iran - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر توسعه 1375

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • مباحثي در جامعه شناسي حقوقي در ايران: مطالعه اي پيرامون عوامل موثر بر تضاد واقعيت و حقوق در ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي 1371

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Cactus [Electronic resources]

پدیدآورنده : مارشال ر. كروسبي

وضعیت نشر : Qom: The Information and Cultural Institute of Tebyan-e Noor

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • Bosnia and Herzegovina [Electronic resources]

پدیدآورنده : دنيسون روزينو

وضعیت نشر : Qom: The Information and Cultural Institute of Tebyan-e Noor

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : جامعه شناسي علم مناقشه برانگيز در ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: علم 1389

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 253940

تست