×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 33752 منبع
عنوان : • كاميابي هاو ناكامي هاي توسعه سياسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ‭۱۳۷۶‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي روند توسعه سياسي در ژاپن (از سال‭ ۱۹۴۵ ‬به بعد)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : علامه طباطبايي ، ‭۱۳۷۸‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي روند توسعه سياسي در ژاپن (از سال‭ ۱۹۴۵ ‬به بعد)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : دانشگاه علامه طباطبائي ، ‭۱۳۷۸‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • نقش آموزش سياسي در توسعه سياسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : علوم سياسي و اجتماعي ، ‭۱۳۵۷‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي روند توسعه سياسي در ژاپن (از سال‭ ۱۹۴۵ ‬به بعد)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : علامه طباطبايي ، ‭۱۳۷۸‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • نقش مطبوعات در توسعه سياسي (بررسي ديدگاههاي روزنامه‌نگاران و كارشناسان علوم سياسي)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : دانشگاه علامه طباطبائي ، ‭۱۳۷۹‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • حزب و توسعه سياسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشرآمن 1378

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران: گفتارهايي در جامعه شناسي سياسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر علوم نوين 1378

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : توسعه سياسي و ارزشهاي اجتماعي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : قزوين: بحرالعلوم 1378

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • نقش مطبوعات در توسعه سياسي (بررسي ديدگاههاي روزنامه‌نگاران و كارشناسان علوم سياسي)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : علامه طباطبايي ، ‭۱۳۷۹‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 33752

تست