×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 229281 منبع
عنوان : • چالش تاريخي دولت مدرن و باروري علوم انساني در ايران - فرعی

پدیدآورنده : اديب زاده , مجيد ,1360 -

وضعیت نشر : تهران: ققنوس 1389

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : تجدد و تجدد ستيزي در ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر آتيه ۱۳۷۸

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : تجدد و تجدد ستيزي در ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر آتيه ۱۳۷۸

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • گفت و گوهايي با پژوهشگران ايراني و خارجي در زمينه رويارويي ايران با دستاوردهاي جهان مدرن

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : نشر گفتار ، ‭۱۳۷۹‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • جستارهايي در شناخت انديشه سياسي معاصر غرب

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني ، ‭۱۳۸۳‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • مدرنيته، جهاني شدن و ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : چاپخش

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • مذهب و مدرنيزاسيون در ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : مركز اسناد انقلاب اسلامي

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • جستارهايي در شناخت انديشه سياسي معاصر غرب

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني 1383

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : تجددشناسي و غرب شناسي: حقيقت هاي متضاد

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: اميركبير 1389

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • مذهب و مدرنيزاسيون در ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : مركز اسناد انقلاب اسلامي ، ۱۳۸۰

صاحب محتوا : دانشگاه امام صادق

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 229281

تست