×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 230716 منبع
عنوان : اصلاحات؛ روندي براي همه ي فصول! جنبش سوسيال دموكراسي و يك قرن اصلاح طلبي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: قلم 1384

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : اصلاح گري و ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : روزآمد ، ‭۱۳۸۳‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : اصلاحات روندي براي همه‌ي فصول! جنبش سوسيال دموكراسي و يك قرن اصلاح طلبي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : قلم ، ‭۱۳۸۴‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • آفتاب

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : [بي‌نا] ، ۱۳۷۹ -

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • نگاهي نو به جنبش اصلاح طلبي ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : بهمن‭۱۳۸۰ ‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • طرح تحقيقاتي شهراسوه (گامي به سوي مدينه سعادت)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : مهرمحبوب ، ‭۱۳۸۴‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • آفتاب

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : [بي نا] ‏‫، ۱۳۷۹‏-

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : اصلاح طلبي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: صدرا 1379

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : اصلاحطلبي: كند و كاوي در خاستگاه و اهداف

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : كتاب صبح ، ‭۱۳۸۰‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بحران‌هاي دولت اصلاحات

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : قم: : اعتدال ، ۱۳۸۶

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 230716

تست