×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 8 از 8 منبع
عنوان : • Power Quality Improvement Based on Novel Power Electronic Transformer

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دومين كنفرانس بين المللي الكترونيك قدرت و سيستم هاي درايو

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Hydrogen Network Retrofit in Oil Refineries (with Capital Investment Limitation)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : پنجمين كنگره بين المللي مهندسي شيمي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Hydrogen Integration Evaluation between HTGR Power Plants and Oil Refineries

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : پنجمين كنگره بين المللي مهندسي شيمي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Evaluation of Hydrogen Integration between Nuclear Power Plant and Oil Refineries

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ششمين همايش ملي انرژي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Purity Decomposition to the Refinery Hydrogen Integration

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ششمين كنگره بين المللي مهندسي شيمي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • CFD simulations of n-Heptane Catalytic cracking

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : پنجمين كنگره بين المللي مهندسي شيمي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Mitigation of Current Harmonics and Unbalances Using Power Electronic Transformer

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : بيست و پنجمين كنفرانس بين المللي برق

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Stacked Multicell Cascaded transformer Multilevel Inverter

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : سومين كنفرانس بين المللي الكترونيك قدرت و سيستم هاي درايو

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 8

تست