×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 8 از 7520 منبع
عنوان : • Optimal Process Adjustment with Considering Variable Costs

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Title: تركي-اردو لغت - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : Karaci: , 1968

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • A Comparative Study of Many Well-Known Codes of Practice for Loading of Self-Supporting Telecmmunication Towers

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دومين كنگره بين المللي سازه، معماري و توسعه شهري

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Modeling of co-precipitation of resin and asphaltene in crude oil by association equation of state

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ششمين كنگره بين المللي مهندسي شيمي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Flaring Efficiency,AtJecting Parameters and Improving Methods

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : اولين همايش ملي دانشجويي مهندسي HSE و سومين همايش ملي دانشجويي مهندسي بازرسي فني

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Designing optimal double-sampling plan based on process capability index

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Faunistic study of suborder Raphignatoidea and Bdelloidea mites in miandoab of Iran

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دومين همايش ملي مديريت كنترل آفات

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • A Combination of Stochastic Dynamic Programming and Bayesian Inference Approaches for Fault Detection and Diagnosis in Multivariate Statistical Quality Control Environments

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : اولين كنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات ايران

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 7520

تست