×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 8217 منبع
عنوان : • Optimal Process Adjustment with Considering Variable Costs

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Applied sequential sampling plan in the truncated life test

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Title: تركي-اردو لغت - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : Karaci: , 1968

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • A Comparative Study of Many Well-Known Codes of Practice for Loading of Self-Supporting Telecmmunication Towers

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دومين كنگره بين المللي سازه، معماري و توسعه شهري

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Functionality improvement of driverless cars using traffic data and artificial neural networks

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دومين همايش سيستم هاي حمل و نقل هوشمند جاده اي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Modeling of co-precipitation of resin and asphaltene in crude oil by association equation of state

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ششمين كنگره بين المللي مهندسي شيمي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Flaring Efficiency,AtJecting Parameters and Improving Methods

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : اولين همايش ملي دانشجويي مهندسي HSE و سومين همايش ملي دانشجويي مهندسي بازرسي فني

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Estimating fracture pressure wells in a hydrocarbon field enjoying the geomechanical parameters

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دومين كنفرانس ملي ژيومكانيك نفت

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Study Of Tumor Markerf In Ovarian Cancer

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دومين سمپوزيوم بين المللي سرطان نسترن

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Relationship Between Nutrition And Physical Activity With Breast Cancer

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دومين سمپوزيوم بين المللي سرطان نسترن

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 8217

تست