×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 173 منبع
عنوان : • Optimal Process Adjustment with Considering Variable Costs

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Bayesian Inference and Negative Binomial Distribution for Designing an Optimum Acceptance Sampling Plan

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • تدريس كنش هاي گفتاري عذرخواهي، شكايت و درخواست :مقايسه روش هاي ارزشيابي پويا و برونداد محور

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : , 2011

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • اشكال زنانگي ‭(Femeninity)‬ در رمان به سوي فانوس دريايي نوشته ويرجينيا وولف

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : , September 2003

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • Ranking the Strategic Actions of Mobile Communication of Iran (MCI) by a Fuzzy Model

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : كنفرانس بين المللي شهروند الكترونيك و تلفن همراه

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Political risk and the roleof News in internatioanl financial Markets: A study of the freezeo of Iranian assets

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : Ann Arbor, Mich.: 1986

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : • A Dynamic Assessment-based vs. output-based instruction of speech Acts of Apology,complaint and Reqest

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : Tehran: Allameh Tabatabae universiy, Faculty of Persian literature and forign languages , 2011

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • A Cross-Linguistic Study of Refusals:An Analysis of Pragmatic Competence Development in Third Language Learners

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : : Allameh Tabatabaei University , 2013

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • Versions of feminity in virgina Woolfs to the lighthouse

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : Allameh Tabatabaee university , 2003

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • La traduction des structures grammaticales des subordonnées : une étude comparative entre le français et le persan

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : : Allameh Tabatabaei University , 2015

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 173

تست