×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 252 منبع
عنوان : • EQUALIZATION OF OVERHEAD TRANSMISSION LINE CAPACITY AT DIFFERENT CLASSES OF VOLTAGE

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دهمين كنفرانس بين المللي برق

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • ENERGY LOSSES VAUE IN TRANSMISSION and DISTRIBUTION NETWORKS

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : هشتمين كنفرانس بين المللي برق

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • A THICK CONDUCTOR OR SEVERAL SUBCONDUCTORS WITH EQUIVALENT CROSS-SECTION

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : يازدهمين كنفرانس بين المللي برق

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • قرائت جامعه شناختي و روانشناختي كودك در زمان اثر ايان مكيوئين

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : , 2005

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • Comparison between nailing and composite nailing and anchor systems by software analysis

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : اولين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Comparison between the slope stability numeical and analytical results and proposals

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : اولين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Influence of the soil shear strength parameters on safety factor of slopes in layerd slopes by numerical analysis

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : اولين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Influence of nail characteristics on slope stability safety factor by FLAC/SLOPE finite difference software

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : اولين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • SOME EXPERIENCE OF REACTOR SWITCHING IN YAZD 400KV SUBSTATION

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : نهمين كنفرانس بين المللي برق

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • INFLUENTIAL PARAMETERS OF SYSTEM LOSSES IN IRAN NATIONAL GRID

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : نهمين كنفرانس بين المللي برق

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 252

تست