×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 19 منبع
عنوان : • Power Quality Improvement Based on Novel Power Electronic Transformer

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دومين كنفرانس بين المللي الكترونيك قدرت و سيستم هاي درايو

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Impacts of Strategic Behavior of Wind Power Plants on Electricity Markets: A Supply Function Equilibrium Approach

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : بيست و يكمين كنفرانس مهندسي برق ايران

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • How Wind Power Plants Can Affect Electricity Markets by gaming on their generation power?

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : بيست و يكمين كنفرانس مهندسي برق ايران

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Mitigation of Current Harmonics and Unbalances Using Power Electronic Transformer

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : بيست و پنجمين كنفرانس بين المللي برق

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • All optical AND gate based on nonlinear photonic crystal ringresonators

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مهندسي برق و كامپيوتر و مهندسي پزشكي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Using The Nano-Composite to Investigate Nitrite Effect on Adult Hemoglobin

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : پنجمين كنگره بين المللي نانو و فناوري نانو (ICNN2014)

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Surfactant Assisted Synthesis and Photoluminescence Study of Tin Dioxide Nanoparticles

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : پنجمين كنگره بين المللي نانو و فناوري نانو (ICNN2014)

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • All optical demultiplexer based on photonic crystalring resonator

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : كنفرانس ملي علوم مهندسي، ايده هاي نو (8)

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Wind Farm Based Doubly Fed Induction Generator Using a Novel AC/AC Converter

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دومين كنفرانس بين المللي الكترونيك قدرت و سيستم هاي درايو

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • SYNTHESIS OF BENZALKONIUM CHLORIDE AS A CONTROLLER OF BIOCORROSION IN OIL AND GAS INDUSTRIES

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دومين همايش ملي تكنولوژي هاي نوين در شيمي و پتروشيمي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 19

تست