×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 3963 منبع
عنوان : • EFFECT OF CYCLIC STRESS RATIO ON THE PROCESS OF APPROACHING TO LIQUEFACTION IN ANZALI SHORE SAND

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دهمين همايش بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Optimal Voltage and Reactive Power Control in Distribution Systems with Distributed Generation in Presence of Reactive Power Market

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : بيست و هفتمين كنفرانس بين المللي برق

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Modern Persian reader

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : London: University of London School of Oriental and African Studies 1975

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Neuro-predictive Algorithm for Structural Control

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Using the Tuned Liquid Damper to reduce vibrations on structure in effect of the earthquakes

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دومين كنگره ملي مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Improvement of Power System Voltage Stability by Reactive Power Generation Management

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Implementation of Variable-Speed Asynchronous Drive Fed by Current Source Inverter

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : سومين كنفرانس بين المللي الكترونيك قدرت و سيستم هاي درايو

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Experimental Investigations of Effect Intake Angle on Discharge in Lateral Intakes in 180 Degree Bend

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برق آبي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Fabrication of thiol functionalized nano hollow silica spheres by MPTMS

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : سومين كنفرانس نانوساختارها

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Study of Micellization of CTAB Using a Novel of Surfactant Membrane Ion Selective Electrode Based on Carbon Nano Tube

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دوازدهمين سمينار فيزيك شيمي ايران

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 3963

تست