×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 552143 منبع
عنوان : • معتمد الفقهاء

پدیدآورنده : -1 محمد صادق بن محمد اسدي يزدي

وضعیت نشر :

صاحب محتوا : مجمع ذخایر اسلامی (کدنا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • پيش بيني و كنترل بيش شكست عمليات انفجار در تونل هاي پرديس

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : سومين همايش و نمايشگاه سد و تونل ايران

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • الگوي پايداري شركت¬هاي دانش¬بنيان در ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : دانشگاه علامه طباطبائي ، ۱۳۹۴

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • پل

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : خورشيد باران 1392-12-26

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • الجسر - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: خورشيد باران 1384

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • ارتباط متقابل بازدهي بورس كشورهاي ايران و تركيه از طريق DCC MGARCH

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : چهارمين كنفرانس ملي مديريت، اقتصاد و حسابداري

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي تطبيقي رضايت از زندگي دانشجويان فرزند شاهد وساير دانشجويان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : علامه طباطبائي ، ‭۱۳۹۱‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • تأثير برنامه بهينه تامين سرمايش بخش ساختمان كشور بر كاهش انتشار آلاينده هاي زيست محيطي و هزينه هاي اجتماعي از آن

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : پنجمين همايش بين المللي بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • طراحي و پياده سازي سيستم سنجش عملكرد

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: صنعتي شريف 1379

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • ارائه مدلي براي بررسي تمايل افراد به سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار اصفهان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : كنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 552143

تست