×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 9417 منبع
عنوان : • Language and linguistic: an introduction,1981 - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : شيراز: آوند انديشه 1386-

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • زبان و زبانشناسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : آوند انديشه 1386-10-25

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • زبان و زبان‌شناسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : شيراز: آوند انديشه ۱۳۸۶

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • حيثيت انسان و راه حل صحيح اين اشكال

پدیدآورنده : احمد ايزدپرست

وضعیت نشر : تهران: 1343 چاپ21

صاحب محتوا : مجمع ذخایر اسلامی (کدنا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • دسته بندي مشتريان بيمه با استفاده از داده كاوي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : اولين همايش تخصصي سيستمهاي هوشمند كامپيوتري و كاربردهاي آنها

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • انديشه‌هاي يك قاضي دادگستري

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ۱۳۴۶

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • انديشه‌هاي يك قاضي دادگستري

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ۱۳۴۶

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • چهار گفتار درباره ادب و دستور زبان فارسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: ، ‭۱۳۶۵‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • چهار گفتار درباره ادب و دستور زبان فارسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : دانش ، ‭۱۳۶۵‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • انديشه‌هاي يك قاضي دادگستري

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: ، ‭۱۳۴۶‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 9417

تست