×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 21453 منبع
عنوان : • طراحي و ساخت اينوتر 400 هرتز چهارساق با پاسخ ديناميكي بهبود يافته

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : سومين كنفرانس سراسري نوآوري هاي اخير در مهندسي برق و كامپيوتر

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • بهبود كيفيت توان مزارع بادي متصل به شبكه با بكارگيري بازياب ديناميكي ولتاژ

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دومين همايش ملي فناوري هاي نوين در مهندسي برق و كامپيوتر

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • بازخواني ريشه هاي تاريخ موسيقي جهان و ضرورت طراحي و ساخت خانه هاي موسيقي در ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : اولين كنفرانس سالانه پژوهش هاي معماري، شهرسازي و مديريت شهري

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • مكانيابي مركزموسيقي استان خوزستان دركلانشهر اهواز

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : كنفرانس ملي چالشهاي معاصر در معماري، منظر و شهرسازي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • تاثيرفضاي معماري و موسيقي برانسان ونقش آنها درايجادحس مكان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : كنفرانس ملي چالشهاي معاصر در معماري، منظر و شهرسازي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • آناليزسايت مجموعه خانه موسيقي اهواز و تبيين راهكارهاي طراحي معماري آن

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : كنفرانس ملي چالشهاي معاصر در معماري، منظر و شهرسازي

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • يك مبدل باك بوست غيرمعكوس با كاربردهاي محدوده وسيع ولتاژ ورودي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دومين همايش پژوهش هاي نوين در علوم و فناوري

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • يك مبدل DC/AC مبتني بر باك بوست براي كاربردهاي مسكوني سلول فتوولتاييك PV

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دومين همايش پژوهش هاي نوين در علوم و فناوري

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • رخساره: گزارش توليد، گفت و گو و يادداشت هاي عوامل فيلم

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: آگه سازان 1380

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • مقايسه الگوريتم هاي توزيع بارPastry,chord درشبكه هاي نظير به نظير ساخت يافته

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : اولين همايش ملي فناوري اطلاعات و شبكه هاي كامپيوتري دانشگاه پيام نور

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 21453

تست