×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 64790 منبع
عنوان : • بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطه منطقه اورامانات به منظور ارتقاي دانش و مهارتهاي آنان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ، ‭۱۳۸۴‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطه منطقه اورامانات به منظور ارتقاي دانش و مهارتهاي آنان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ، ‭۱۳۸۴‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطه منطقه اورامانات به منظور ارتقاء دانش و مهارتهاي آنان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : علامه طباطبائي ، ‭۱۳۸۴‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • دين عليه ايمان، مباحثي در جامعه شناسي دين

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : كوير ، ‭۱۳۷۸‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • ليبراليسم ايراني، الگوي ناتمام

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : جامعه ايرانيان ، ‭۱۳۷۸‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • سيماي اقتدارگرايي تلويزيون دولتي ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : جامعه ايرانيان ، ‭۱۳۷۹‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • برسي ضابطه عمد، شبه عمد و خطا در جنايات

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : قم: پژوهشكده مديريت اطلاعات و مدارك اسلامي ، 1398

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • فن تحليل فيلم

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: ، ‭۱۳۶۹‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • دين عليه ايمان، مباحثي در جامعه‌شناسي دين

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: كوير ۱۳۷۸

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : • سلسله انتشارات قطره؛ ‎۱۵۵. علوم و فنون؛ ‎۱۰: مجموعه تكنولوژيهاي نوين ارتباطي؛ ‎۲

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر قطره ۱۳۷۶

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 64790

تست