×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 31852 منبع
عنوان : • بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با اثربخشي رفتاري مديران مدارس متوسطه شهرستان سنندج از ديدگاه دبيران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي ، ‭۱۳۸۱‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با اثربخشي رفتاري مديران مدارس متوسطه شهرستان سنندج از ديدگاه دبيران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي ، ‭۱۳۸۱‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بچه هاي آسمان: فيلمنامه، گفت و گو، نقد

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: فرهنگ كاوش 1378

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • رنگ خدا: فيلمنامه، گفت و گو، نقد

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: فرهنگ كاوش 1378

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • لاله و پونه (فيلمنامه)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: سوره مهر 1381

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • فيلمنامه باران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: توفيق آفرين 1380

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • بچه هاي آسمان (فيلمنامه به همراه گفتگو)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [ تهران ]: كانون فرهنگي و هنري ايثارگران 1376

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • پدر: فيلمنامه

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: فرهنگ كاوش 1378

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • آواز گنجشك ها

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : كتاب نيستان 1390-01-15

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • گستره قاعده اهم در باب حدود و ميزان نفوذ آن

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر :

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 31852

تست