×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 5880 منبع
عنوان : • كتاب بابا قورقود

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تبريز: ابن سينا ۲۵۳۵

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : • چه كسي مهربانتر است ؟ قصه هاي دور و نزديك

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تبريز: احياء [ بي ت.]

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • فرهنگ و جامعه: جامعه شناسي فرهنگ

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر قطره 1380

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • باباقورقورد

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [تبريز]: [ابن سينا] [1355]

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • صور اجتماعي و ملازمه هاي زباني آنها

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : قم: موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان، 1387قم: موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان، 1387

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • درباره نو آم چامسكي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: فرهنگ معاصر 1372

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • vygotskyapos;s psychology: a biography of ideas - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تبريز: خوروش 1381

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • تفكر و زبان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تبريز: فروزش 1381

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • ذهن و جامعه: رشد فرايندهاي روانشناختي عالي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: فاطمي 1372

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • ترجمه و تست نمونه هاي نثر ساده انگليسي دانشگاه پيام نور: ترجمه 11 داستان كوتاه برتر جهان، حل تمرينها و ترجمه آنها

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : حقوق اسلامي 1384-11-09

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 5880

تست