×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 56743 منبع
عنوان : • زبان اور اردو زبان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : كراچي: قمر كتاب گهرارد و بازار 1973 م

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • آرد و شعراكي تذكري اور تذكره نگاري

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : لاهور: مجلس ترقي ادب ۱۹۷۲

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : • مديريت زباله هاي شهري و تهيه كمپوست

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : نخستين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • تا ثير حرارت بر خواص اپتيكي و ساختاريفيلم هاي نازك اسپينل آلومينا منيزيم دوپ شده به كبالت به روش سل ژل

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : كنفرانس فيزيك ايران 1387

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • تاثيرات گردشگري در توسعه روستا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دومين همايش ملي گردشگري، جغرافيا و محيط زيست پايدار

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • نظام توليد آمار كشور، گريز و گزيري از تحول نيست

پدیدآورنده : علي فتح پور ياكزاد

وضعیت نشر : قم: موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان، 1387

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بررسي و ارزيابي زيست محيطي حضور گردشگران از نظر ساكنان روستايي (نمونه موردي: روستاي باغچه جوق-شهرستان ماكو)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • ابعاد فرهنگي جهاني شدن و آثار آن بر انيت ملي ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ‭۸۲-۸۳‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • فايتر

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : مهدي يار 1385-06-05

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • ابعاد فرهنگي جهاني شدن و آثار آن بر امنيت ملي ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر :

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 56743

تست