×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 5605 منبع
عنوان : • تحول نظام بين الملل و تشديد ناسيوناليسم كرد در دهه‭۹۰ ‬

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : علامه طباطبائي ، ‭۱۳۸۱‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • تحول نظام بين الملل و تشديد ناسيوناليسم كرد در دهه‭ ۹۰ ‬بررسي تضعيف حاكميت دولتهاي ايران، عراق و تركيه و تاثير آن بر تشديد ناسيوناليسم قومي كرد)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ‭۱۳۸۲‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • تحول نظام بين الملل و تشديد ناسيوناليسم كرد در دهه‭۹۰ ‬

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : دانشگاه علامه طباطبائي ، ‭۱۳۸۱‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • Fabrication of Graphene-WO3 Nanocomposites as Photocatalyst in the Visible Light Region

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : صنعتي شريف 1391

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • وغ وغ ساهاب

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: اميركبير ۱۹۵۵

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : • آشنايي با جلوه هاي ويژه

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: فرزاد امامي 1392

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • پروپوزال‌ نويسي در مطالعات كيفي و تركيبي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: ، ‭۱۳۹۰‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • مقايسه سامانه هاي مختلف سطوح آبگير باران با سامانه دوستار محيط زيست در تغييرضريب رواناب

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : هشتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • رويا و كابوس: شعر پوياي معاصر عرب

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: مرواريد 1380

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 5605

تست