×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 310278 منبع
عنوان : • آدمي با ديگران با دو جستار از نيچه شناسان امروز

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: ثالث 1388

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • عاشقانه هاي آلماني: صد شعر از 27 [بيست و هفت] شاعر آلماني زبان از سده هاي ميانه تا امروز (دو زبانه)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: مرواريد 1382

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • در وقفه ميان درختان؛ برف!: (صد سال شعر آلماني زبان)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: انجمن شاعران ايران 1388

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • هي راه مي‌روم در تاريكي دوازده درنگ عاشقانه و اشعار ديگر گزينه‌ي شعرهاي (‎۷۴ ـ ‎۶۶)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نارنج ۱۳۷۶

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • گزيده شعر برتولت برشت: دوزبانه آلماني-فارسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : گل آذين 1393-11-28

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • گزيده شعر هاينريش هاينه: دوزبانه آلماني-فارسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : گل آذين 1393-11-28

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بادها شناسنامه مرا بردند

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : نيماژ 1392-09-11

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • قدرتمند كيست؟

پدیدآورنده : عبداللهي، علي

وضعیت نشر : قم: موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان، 1387

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • روزه داري و بيماري چشم

پدیدآورنده : عبداللهي، علي

وضعیت نشر : قم: موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان، 1387

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • نگاهي به شعر اكسي تانهاي فرانسه

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : قم: موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان، 1387قم: موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان، 1387

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 310278

تست