×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 135680 منبع
عنوان : • درجستجوي ريشه‌ها

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: اطلاعات 1373

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • يك حرف از هزاران درباره برخي از مسائل فرهنگي و هنري و تمدني با بهره‌گيري از مفاهيم جامعه‌شناسي آثار تمدني

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: اطلاعات 1377

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • منطق حقوقي و انفورماتيك حقوقي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: اطلاعات 1373

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • جامعه، فرهنگ، سياست

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : اميركبير

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • جامعه، فرهنگ، سياست

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : اميركبير ، ‭۱۳۶۳‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • پهلوان عالم

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : رز 1393-06-03

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • طرح تدوين اصطلاحات و تعبيرات حقوقي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : قم: موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان، 1387

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • زبان فارسي، آئينه دار هويت ملي ما

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : قم: موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان، 1387قم: موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان، 1387

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • آب چاه‌هاي عميق تهران

پدیدآورنده : حسن حبيبي

وضعیت نشر : تهران: 1330 چاپ21

صاحب محتوا : مجمع ذخایر اسلامی (کدنا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • بحثي در سياست علمي كشور و جايگاه فرهنگستانها به ويژه فرهنگستان زبان و ادب فارسي در قلمرو سياست علمي كشور و سياستگذاري و برنامه ريزي زبان و ادب فارسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي 1385

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 135680

تست