×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 12647 منبع
عنوان : • چومسكي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي 1376

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • Language and linguistic: an introduction,1981

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر علمي 1391

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • lingustic semantics an introduction - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: گام نو 1383

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Language and linguistic: an introduction,1981 - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : شيراز: آوند انديشه 1386-

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • درآمدي بر معني شناسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : علمي 1391-05-28

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • زبان و زبانشناسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : آوند انديشه 1386-10-25

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • مقدمه اي بر معناشناسي زبان شناختي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : گام نو 1385-10-20

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • چومسكي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : خوارزمي ، ‭۱۳۵۷‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • عنوان:پيشروان انديشه‌هاي نو، شماره :۸

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: خوارزمي ۱۳۵۷

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : • CHOMSKY - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: انتشارات علمي و فرهنگي 1376

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 12647

تست