×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 38218 منبع
عنوان : • جامعه شناسي توسعه(اصول و نظريه ها)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : علم ، ‭۱۳۸۶‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • جامعه شناسي فرهنگ

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : علم ، ‭۱۳۸۷‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • انديشه اجتماعي متفكران مسلمان از فارابي تا ابن‌خلدون

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: سروش (انتشارات صدا و سيما) 1376

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • علم و مدرنيته ايراني : بنيان هاي فكري و اجتماعي مدرنيته در ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • نظريه تغييرات فرهنگي در ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: اطلاعات ۱۳۹۶

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • نظريه‌هاي جامعه شناسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: سروش (انتشارات صدا وسيما) ۱۳۸۱

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • نظريه‌هاي جامعه‌شناسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: سروش ۱۳۷۶

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • عنوان:انتشارات دانشگاه تهران، شماره :۲۴۹۵

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ ۱۳۷۹

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • عنوان:علوم اجتماعي، شماره :۳

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: لوح فكر ۱۳۸۴

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • مدرنيته ايراني: روشنفكران و پارادايم فكري عقب‌ماندگي در ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: اجتماع ۱۳۸۰

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 38218

تست