×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 6057 منبع
عنوان : • خاستگاه ارمني ها به روايت مورخان كهن

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ‭۱۳۷۳‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • هويت فرهنگي اقوام كهن ماوراي قفقاز از ارس تا بين النهرين

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ‭۱۳۷۴‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • فرهنگ باستاني قفقاز

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ‭۱۳۷۴‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • سال ها بايد كه تا... : جشن نامه استاد پرويز شهرياري

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: فردوس 1382

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • آرياها و ناآرياها در چشم انداز كهن تاريخ ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : اصفهان: طوبي نصف جهان 1382

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • قوم هاي كهن در قفقاز، ماوراي قفقاز، بين النهرين و هلال حاصليخيز

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر ني 1382

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • قوم هاي كهن در آسياي مركزي و فلات ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : اصفهان: طوبي نصف جهان 1383

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • قومهاي كهن درآسياي مركزي وفلات ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي 1373

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • قوم هاي كهن در قفقاز، ماوراي قفقاز، بين النهرين و هلال حاصلخيز

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ني 1384-06-05

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • قوم هاي كهن در آسياي مركزي و فلات ايران

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : كتابخانه طهوري 1391-10-02

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 6057

تست