×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 13592 منبع
عنوان : • چهار مقاله: 1-كهنه كتابي در خوابگزاري، 2-نسخه هاي خطي فارسي در يوگوسلاوي، 3-شيرين و فرهاد سليمي، 4-نسخه هاي خطي وزارت امور خارجه

پدیدآورنده : ايرج افشار

وضعیت نشر : تهران: دانشگاه تهران (چاپخانه) 1341

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • واژه نامه يزدي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر :

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • پور داود در ميدان سياست

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : ‭۱۳۷۷‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • كتابداري، زير نظر ايرج افشار. دفتر يكم

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: دانشگاه تهران

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • اوراق تازه ياب مشروطيت مربوط به سالهاي 1325-1330 قمري

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: جاويدان 1359

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • پنج كتابشناسي ايران از زنكر-شواب-(مجله كاوه)-هنينگ و فهرست كتابهاي تاريخ و سياست به دستور لرد مونستر

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : : بنياد موقوفات دكتر محمود افشار

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • مبارزه با محمد علي شاه: اسنادي از فعاليتهاي آزاديخواهان ايران در اروپا و استانبول در سالهاي‭ ۱۳۲۸-۱۳۲۶ ‬قمري

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : توس ، ‭۱۳۵۹‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • كتابشناسي فهرستهاي نسخه هاي خطي فارسي در كتابخانه هاي دنيا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: دانشگاه تهران 1337

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • قصه حسين كرد شبستري: براساس روايت ناشناخته موسوم به حسين نامه

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : چشمه 1393-12-20

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • خاطرات و تاملات دكتر محمد مصدق بقلم دكتر محمد مصدق: مشتمل بر دو كتاب شرح مختصري از زندگي و

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : علمي 1394

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 13592

تست