×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 2527 منبع
عنوان : • نقدي بر زبان مديريت استراتژيك

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : دهمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • فرهنگ مديريت (توصيفي) انگليسي-فارسي، شامل واژگان اداره امور دولتي، مديريت بازرگاني 000

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران]: مركز آموزش مديريت دولتي 1377

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • فرهنگ مديريت (توصيفي ) انگليسي-فارسي شامل واژگان : اداره ي امور دولتي، مديريت بازرگاني

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : مركز آموزش مديريت دولتي

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • هيدروليك كانالهاي باز

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: نشر جويبار 1378

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • شاهكارهاي معماري خانه‌هاي شهري جهان (آپارتمانها-مجتمع‌ها) در قرن بيستم؛ پلان، نما، مقطع

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : كتاب وارش ‏‫، ۱۳۹۰.‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • Special relativity - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [تهران]: نشر نكته 1369

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • فرهنگ مديريت (توصيفي) انگليسي-فارسي شامل واژگان(: اداره‌ي امور دولتي، مديريت بازرگاني)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: : مركز آموزش مديريت دولتي ، ‭۱۳۷۵‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • The War against women - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: علمي 1373

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • فرهنگ مديريت، شامل واژگان: اداره‌ي اموردولتي، مديريت بازرگاني، امورمالي وحسابداري، اقتصاد، روان‌شناسي، آموزش شغلي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: مركزآموزش مديريت دولتي 1371

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 2527

تست