×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 123966 منبع
عنوان : • يك كشور يك شركت نيست

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : مبلغان 1393-01-23

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • اداره كردن فشار عصبي (استرس): راه حلهاي كارشناسانه براي چالشهاي هر روزي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : مبلغان 1393-05-20

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • كاربرد استاندارد مديريت كيفيت 9001 ISO در يك سازمان پژوهشي دولتي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت كيفيت

صاحب محتوا : انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • Interviewing for radio, 2000 - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: طرح آينده 1383

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • تاثير تبليغات بازرگاني بر كودكان

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : مبلغان 1391-01-19

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • نيازمنديهاي عمومي استاندارد بين المللي نظام مديريت كيفيت ايزو 2000-9001 براي فرهنگستان زبان و ادب فارسي

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : صنعتي شريف 1383

صاحب محتوا : دانشگاه شریف

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • Organon der rationellen heilkunde=Organon of medicine - فرعی

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: سروش 1378

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • ارغنون پزشكي: مباني همسان درماني (هومئوپاتي)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : سروش 1388-10-14

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • MBA به زبان ساده

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : مبلغان 1393-01-16

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • انضباط تيم ها

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : مبلغان 1393-01-23

صاحب محتوا : موسسه فرهنگی نشر آدینه

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 123966

تست