×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
صاحب محتوا:


چنانچه تا کنون عضو سایت نشده اید ثبت نام کنید.
نتایج 1 تا 10 از 52334 منبع
عنوان : • جامعه و فرهنگ كنيا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [ بي م.]: مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي بين‌المللي ۱۳۷۲

صاحب محتوا : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 2000 ريال دارای قیمت

عنوان : • جامعه و فرهنگ كنيا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران]: : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي بين‌المللي ، ۱۳۷۲

صاحب محتوا : دانشگاه امام صادق

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • جامعه و فرهنگ كنيا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [تهران]: مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي بين‌المللي ۱۳۷۲

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • جامعه و فرهنگ كنيا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [ بي م.]: مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي بين المللي 1372

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 1024 ريال دارای قیمت

عنوان : • جامعه و فرهنگ كنيا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [تهران]: مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي بين‌المللي ۱۳۷۲

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • جامعه و فرهنگ كنيا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي . مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي بين المللي

صاحب محتوا : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • جامعه و فرهنگ كنيا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : [تهران]: مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي بين‌المللي ۱۳۷۲

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • جامعه و فرهنگ كنيا

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران]: : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي بين المللي ، ‭۱۳۷۲‬

صاحب محتوا : کتابخانه دیجیتالی كتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • تازه‌هاي بانك اطلاعات (بهار ‎۱۳۷۴)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي بين‌المللي ۱۳۷۴

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

عنوان : • تازه‌هاي بانك اطلاعات (تابستان ‎۱۳۷۳)

پدیدآورنده : -

وضعیت نشر : تهران: مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي بين‌المللي ۱۳۷۳

صاحب محتوا : سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دارای شیء ديجيتال قابل سفارش دارای فهرست

فراداده: 0 ريال

فايل: 0 ريال دارای قیمت

  • تعداد رکورد ها : 52334

تست