×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان :

پرتو شيمي
----

پدیدآورندگان :

ترانه توفيقي نيايكي (مترجم)
سسي كلر (پديدآور)

نوع : متن
جنس : کتاب
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

مرکز نشر دانشگاهی

توصیفگر : -
رده بندی : -
وضعیت نشر : دانشگاه الزهرا ، چاپ اول-1381
ویرایش : -
مشخصات فیزیکی : وزیری
خلاصه :
فهرست مطالب : -
مخاطب :
یادداشت : -
شناسه : oai:iup.ir/3165
مکان : -
شرایط دسترسی : -
تاریخ ایجاد رکورد : 1388/9/22
تاریخ تغییر رکورد : 1389/11/4
ملحقات : -
تاریخ ثبت : 1389/4/21
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی

دیدگاه شما
حسن
محمد

تست