×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان :

حقوق و تكاليف عناصر ارتباط در پرتو اصول حقوق بين الملل ارتباطات و حقوق بين الملل

پدیدآورندگان :

گروه حقوق عمومي-دانشكده حقوق وعلوم سياسي (پديدآور)

نوع : متن
جنس : پايان نامه
زبان :
صاحب محتوا :

کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

توصیفگر : -
رده بندی : -
وضعیت نشر :
ویرایش : -
مشخصات فیزیکی : جلد1 - ص 153
خلاصه : در فصل اول از رساله حاضر , كليات بحث , اعم از ارتباطات(خود ارتباطات و عناصر آن) , حقوق ارتباطات و حقوق بين الملل ارتباطات و در نهايت مفهوم حقوق و تكاليف عناصر ارتباط توضيح داده مي شود. در فصل دوم , اصول حاكم بر حقوق بين الملل ارتباطات و نسبت آن با حقوق و تكاليف عناصر ارتباط مورد بحث قرار مي گيرد. اين فصل شامل مباحثي چون شخصيت حقوقي عناصر ارتباط در عرصه ارتباطات بين المللي , مفاهيم و مصاديق ارتباطات بين المللي و در نهايت بررسي اصول برشمرده شده در حقوق بين الملل ارتباطات در نسبت با حقوق و تكاليف عناصر ارتباط خواهد بود تا از اين رهگذر ديدگاه روشني از حقوق بين الملل ارتباطات و حقوق و تكاليف عناصر آن بدست آيد.در فصل سوم , اصول و جريان هاي غالب حقوق بين الملل در نسبت با حقوق و تكاليف عناصر ارتباط مورد بحث قرار مي گيرند. اهم اصول و جريان هايي كه در اين فصل در نسبت با حقوق و تكاليف عناصر ارتباط مورد بحث قرار مي گيرند عبارتند از اصل حاكميت و استقلال كشورها , اصل عدم توسل به زور در روابط بين امللي و اصل تساوي حاكميت كشورها در عرصه جامعه بين امللي.
فهرست مطالب : -
مخاطب :
یادداشت :
كتابنامه: به فارسي
كتابنامه: به انگليسي
چكيده: به فارسي
عنوان به انگليسي: ندارد
حقوق بين الملل
كارشناسي ارشد
شناسه : oai:ut.ac.ir:thesis/1-167360
مکان : -
شرایط دسترسی : -
تاریخ ایجاد رکورد : 1387/7/20
تاریخ تغییر رکورد : 1387/8/25
ملحقات : -
تاریخ ثبت : 1391/5/9
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی

دیدگاه شما
اطلاعات در خصوص این منبع

* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده اند. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

حسن
محمد

تست