×
نام و نام خانوادگی
بازخوانی ...
اطلاعات کتابشناختی
عنوان :

اثر زمين لرزه حوزه دور و نزديك و تأثير جهت زلزله بر رفتار ديناميكي سدهاي سنگريزه اي با هسته رسي

پدیدآورندگان :

محمد پرنگ (پديدآور)
محسن اژدري (پديدآور)

نوع : متن
جنس : مقاله
الكترونيكي
زبان : فارسي
صاحب محتوا :

انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)

توصیفگر : مهندسي ژئوتكنيك
رده بندی : -
وضعیت نشر : هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران
ویرایش : -
مشخصات فیزیکی : -
خلاصه : در اين مقاله اثر زمين لرزه حوزه دور و نزديك و تأثير جهت اعمال زلزله بر پاسخ ديناميكي و تغييرشكلهاي ماندگار سدهاي سنگريزه اي با هسته رسي با فرض رفتار الاستوپلاستيك مصالح بدنه سد بررسي مي شود. براي اين منظور سه مدل از سد كوار با كوه هاي اطراف، با نرم افزار Midas GTS(V.2.5.1) تحت زمين لرزه هاي حوزه دور و نزديك بررسي شد. نتايج نشان دهنده مقادير بيشتر نشست ماندگار و ساير واكنشها در سد در اثر زمين لرزه حوزه نزديك، نسبت به حوزه دور مي باشد. براي بررسي اثر جهت زمين لرزه بر رفتار ديناميكي سد، زلزله يكسان در سه جهت مختلف بر مدل اعمال و مشاهده گرديد كه همواره زلزله در جهت مقطع عرضي سد نمي تواند بحراني باشد، بلكه جهت بحراني وقوع زلزله، به هندسه دره و قاعده سد بستگي دارد، كه اين موضوع اهميت بررسي سه بعدي رفتار ديناميكي سدهاي سنگريزه اي با هسته رسي را نشان مي دهد
فهرست مطالب : -
مخاطب :
یادداشت : -
شناسه : oai:civilica.com/Paper-NCCE07-NCCE07_0601.html
مکان : -
شرایط دسترسی : -
تاریخ ایجاد رکورد : 1392/7/16
تاریخ تغییر رکورد : 1395/6/28
ملحقات : -
تاریخ ثبت : 1392/10/17
قیمت شيء دیجیتال : فاقد شيء دیجیتالی

دیدگاه شما
اطلاعات در خصوص این منبع

* محتوای این صفحه توسط کارشناسان این درگاه ویرایش نشده اند. لطفا در صورت مشاهده ایراد در محتوا از این طریق اطلاع رسانی کنید.

حسن
محمد

تست